Brixton Market

Brixton marked er et netværk af gader, nogle overdækkede, lige bag ved Brixton Tube Station. Området har, udover rigtig mange butikker,  ca. 80 permanente markedsboder. Et kendt gadenavn er Electric Avenue. Gå rundt i gaderne, og husk at gå ind i de overdækkede passager.

Udvalget afspejler områdets afrikanske, og i nogen omfang, jamaikanske identitet. Det er et farverigt område, og er også et populært og relativt billigt sted at bo for studerende.

Råvarer til madlavning fylder meget. Meget fersk kød, grøntsager mv. Eksotiske konserverede specialiteter, som f.eks. sovse og dressinger er der masser af; og noget man som turist har mulighed for at tage med.

Traditionelle stormønstrede afrikanske stoffer og andre varer relateret til etniske grupper ses i en rækker boder og butikker.

Brixton Market

Franco Manca

Et godt sted at spise – gode pizzaer. Stedet roser sig af at bruge økologisk råvarer og især at dejen tilberedes med surdejshævning dagen før den anvendes. Man kan fra fortovscafé området set hvorledes dejen tilberedes på første sal overfor.

Brixton Market

Historie

Electric Avenue

Electric Avenue var første gade i London med elektrisk belysning, sangtitel m.m. Klik på linket.

Brixton Riots

Scene for alvorlige race-relaterede uroliger i 1981. Klik på linket.

Link til Brixton Markets officielle hjemmeside.

Kort over området


View Brixton in a larger map

Brixton

Brixton er præget af store afrikanske og jamaikanske minoriteter. Det ses tydeligt i det meget store marked midt i bydelen. Markedet er et besøg værd – se beskrivelsen i posten her. Der er et par markante historiske begivenheder knyttet til området.

Electric Avenue

Brixton Riot

I 1981 var der omfattende uroligheder i bydelen. 279 politibetjente og 45 lokale beoere blev såret. Hundreder af biler brændt, heraf 56 politibiler. 30 bygninmger blev brændt og der var 82 anholdelser.

Det hele startede med at The Metropolitan Police iværksatte “Operation Swamp 81″ i Brixton. Under nye regler kunne politiet stoppe og visitere tilfældige borgere. Over 4 dage blev godt 1000 mennesker stoppet og visiteret i Brixton.

Politiet gik primært efter farvede unge mennekser på gaden. På et tidspunkt blev det for meget, og man begyndte at gå til modangreb i mere organiseret form; og det hele eskalerede 10. og 11. april.

En efterfølgende uafhængig  rapport konkluderede, at årsagerne var komplekse socio-økonomiske forhold; og at polititet helt uforholdsmæssigt målrettede deres “stop-and-search” aktiviteter mod den sorte del af befolkningen. Resultatet var en ny kodeks for politiaktiviter; og en ny uafhængig politi-klageinstans.

Premierminister Thatser var ikke særlig modtagelig for socio-økonomiske argumenter; og en senere rapport i 1999 slog fast, at den nye kodeks stort set blev ignoreret, og at polititet stadig var systemisk racistisk. Herefter har The Metropolitan Police gjort en del – bl.a. øget etniske minoriteters repræsentation blandt politifolkene og forstærket det lokale samarbejde med kommunerne.

Electric Avenue

Electric Avenue er en gade i midten af markedsområdet i Brixton. Navnet skyldes at gaden var den første gade i London med elektrisk lys.

Gaden gav navn til Eddy Grant’s single “Electric Avenue” fra 1983, og som nåede 2. pladsen på single-hitlisterne både i UK og USA.

Herudover var gaden i 1999 scene for en bomesprængning udført af neo-nazisten David Copeland. Hans mål var at antænde en race-krig i Storbritanien. Han nåede også at sprænge en bombe i bøsse-pubben Admiral Duncan i Comptons Street og på Brick Lane i Østlondon, som har en stor asiatisk minoritet, før han blev fanget.

Franco Manca

Godt pizzaspisested midt i Brixton Market.

Bruger organiske råvarer og surdejshævet dej til pizzaerne.

Man sidder midt i det travle markedsområde og man se dejen blive tilberedt på første sal.

Jeg må dog sige, at deres ansjos pizza er meget salt! (besøg juli 2009).

Der er oftest kø ved frokosttid.

Franco Mancas officielle hjemmeside er her.

Adresse

4, Market Row
Electric Lane
Brixton, London
SW9 8LD.


View Brixton in a larger map

Café Crêperie

Gode pandekager

Pandekager af alle typer – fyld af kød, grøntsager eller dessert pandekager.

Jeg har besøgt denne dejlige café adskillige gange. Man kan risikere at skulle vente lidt for plads; men pandekagerne er det værd!

Café Crêperie ligger tæt på V&A Museum, Science Museum og Natural Historical Museum. Stedet er godt alternativ til musernes egne cafeer.

The Kensington Crêperie
2 Exhibition Road
London
SW7 2HF
(Tæt på South Kensington Tube Station)


View South Kensington in a larger map

Brunel museet

Dette lille museum ligger i Rotherhithe, og viser hvorledes Brunel konstruerede den første tunnel under Themsen bygget 1825 – 1843. Museet ligger i den oprindelige bygning, der rummede dampmaskinen, som leverede kraft til pumperne, der holdt konstruktionen tør for vand.

Brunel museet

Brunel Museet. Til højre ses dampmaskinehuset anvendt til at punpe vand op under konstruktionen.Til venstre det øverste af arbejdsskakten ned til tunnelen.

Museet, er lille; men et besøg værd – især hvis man kan kombinere det med et besøg i den historiske pub The Mayflower, som ligger få skridt derfra.

Navnet er lidt misvisende. Marc Brunel, og hans søn Isambard Kingdom Brunel stod for en række meget store banebrydende ingeniørprojekter lige før, og i begyndelsen af Victoriatiden. Projekter som inspirerede generationer af ingeniører. Museet her, handler næsten udelukkende om et af deres projekter: The Thames Tunnel.

The Thames Tunnel

Der var et stort behov for en stabil trafikforbindelse mellem de to sider af Themsen i Østlondon. Marc Brunel tog initiativ til at konstruere en dobbelttunnel, stor nok til, at passagerhestevogne med dobbeltdæk kunne køre igennem. Den er 11 meter bred og 6 meter høj. Den er ca. 400 m lang og befinder sig ca. 23 m under Themsens overflade ved højvande.

Brunel Museet

Skorstenen ved dampmaskinehuset.

Ved konstruktionen anvendtes to store nye opfindelser.

Dels anvendtes ved konstruktionen af skakten ned til, hvor selve tunnelen starter en ny teknik. Den enorme cirkulære, eller ottekantede, skakt blev bygget over jorden. Herefter blev jord fjernet fra skatens center og jord blev gravet ud under selve skatens fundament. Hermed sank skakten langsom ned til den ønskede dybde. Det øverste af skakten kan stadig ses ved siden af museet.

Dels blev selve tunnelen konstrueret ved hjælp af Brunels særlige “Tunnelling shield” beregnet til at grave tunnel i jord, der ikke kan understøtte sig selv og/eller er fugtig. I princippet er det en ramme, der beskytter arbejderne, mens de graver. Rammen skydes gradvis frem, efterhånden som jorden fjernes. Rammen var vandret rektangulær. Når den blev skudt frem blev der øjeblikket bygget vægge og understøttelse ved hjælp af mursten bag ved rammen.

Arbejdet løb ind i en række vanskeligheder. Isambard Kingdom Brunel var meget dedikeret og overnattede ofte i tunnelen og deltog i arbejdet. Han var nær ved at drukne ved én af oversvømmelserne.

Der var ikke råd til at konstruere adgangsveje for hestevogne, så tunnelen fungerede i lang tid som en meget befærdet fodgængertunnel. Fra 1865 blev tunnelen anvendt til togtrafik. Senest benyttede The Underground tunnelen på deres East London Line. I dag er East London line under renovering og åbner igen for trafik i 2010, hvor tunnelsen vil være i brug igen. Tunnelen er fredet.

Brunel Museum

Railway Avenue
Rotherhithe
London
SE16 4LF

View Rotherhithe in a larger map

Mayflower

Pubben Mayflower

I Rotherhithe, på Themsens sydside, ligger pubben The Mayflower. Pubben er gammel og var postkontor for Themsen. Den er restaureret i gammel stil. Den ligger direkte ud til Themsen med god udsigt. Pubben er hyggelig; og mens man sidder på terassen ud til Themsen, kan man forstille sig hvorledes miljøet var før i tiden. For 200 år siden var trafikken på Themsen tæt som i myldretiden på en motorvej; og hele området sydede af aktiviteter relateret til sejlads. Besøget kan kombineres med besøg på det nærvedliggende Brunel Museum.


Pubben Mayflower

Pubben Mayflower

Mayflower og “The Pilgrim-Fathers”

Det hævdes at pubben har historiske rødder tilbage til skibet Mayflower, som bragte “The Pilgrim-Fathers” til Nordamerika i 1620.

mayflower03

Udsigt over Themsen

The Pilgrim-Fathers spiller en stor rolle i amerikansk selvforståelse, som de oprindelige grundlæggere af den nye verden. Skibet havde 102 passagerer, og de blev landsat i Plymouth, syd for Boston. Det fleste var  engelske seperatister – pilgrimme – som var forfulgt af Church Of England og midlertidigt havde taget ophold i Holland. Skibet Mayflower forlod England fra Southhampton, hvortil pilgrimene var bragt i skib fra Holland. Det hævdes dog, at skibets indledende tur startede fra London, hvor pubben Mayflower ligger, og at nogle af passagererne bordede skibet her. Skibet havde klare relationer til Rotherhithe-området: skibets kaptajn, Christopher Jones, var herfra og er begravet i den lokale St Mary’s Church. Mayflower havde tidligere sejlet med gods over Nordsøen mellem London, Norge, Nordtyskland og Holland. Et par år senere blev skibet ophugget i Rotherhithe.

Pubben The Mayflower

Bemærk, at pubben er beskyttet mod oversvømmelse ud mod Themsen

Pubben hed The Shippe, da Mayflower startede turen til Amerika. Senere hed den “Spread Egale”; men tog navnet “Mayflower” efter resturering i 1957.

Pubben The Mayflower

Blyindfattede vinduer

Pubben var historisk postkontor for Themsen; og har ret til at sælge frimærker. P.gr.a. relationerne til Amerika har de også ret til at sælge US-frimærker.

The Mayflower

117 Rotherhithe Street
Rotherhithe
London
SE16 4NF


View Rotherhithe in a larger map

RSS for Posts RSS for Comments