Londonguide.

Fakta om London

Indbyggere og transport

London er en metropol med mellem 8,5 og 10 mio. indbyggere. Der er 300 stationer i “The Underground”. Hertil kommer 321 almindelige togstationer. Alene “The Underground” transporterer dagligt 3 mio mennesker. 2 mio benytter togene og 5,2 benytter busserne hver dag (London Travel report 2007). Fire overfyldte lufthavne servicerer byen.

Styre

London styres centralt af “Greater London Authority” med en borgmester i spidsen; samt lokalt af i alt 32 “Bouroghs” (herunder 11 i det centrale London) med hver deres lokalt valgte “Council” og  borgmestre.

Greater London Authority

Greater London Authority har ansvaret for “Transport for London – TFL“, som omfatter al transport i London, Metropolitan Police Authority – MPA eller mest populært: MET, London Fire and Emergency Planning Authority – LFEPA, og London Development Agency. Meget opmærksomhed har der været om et par store mærkesager gennem de sidste 10 år: “Local Policing” for at dæmme op for lokal kriminalitet; Congestion Charge, som betyder at alle biler automatisk beskattes med ca. 80 kr., hver gang de kører ind i det centrale London styret af automatisk videofotografering af nummerplader; samt planlægning af en ny undergrundsforbindelse (Crossrail)tværs gennem byen.

Boroughs

De lokale boroughs har ansvaret for skolevæsenet, ældrepleje, lokalplaner, byggetilladelser, lokal vejplanlægning, sociale opgaver, sociale boliger mv.

One Response to “Fakta om London”

  1. bob

    this is a fucking waste of my time im 120 years old and this shit gave me aids with cancer fuck you and goodbye MEIN!!!!

Leave a Reply

RSS for Posts RSS for Comments