Londonguide.

Brunel museet

Dette lille museum ligger i Rotherhithe, og viser hvorledes Brunel konstruerede den første tunnel under Themsen bygget 1825 – 1843. Museet ligger i den oprindelige bygning, der rummede dampmaskinen, som leverede kraft til pumperne, der holdt konstruktionen tør for vand.

Brunel museet

Brunel Museet. Til højre ses dampmaskinehuset anvendt til at punpe vand op under konstruktionen.Til venstre det øverste af arbejdsskakten ned til tunnelen.

Museet, er lille; men et besøg værd – især hvis man kan kombinere det med et besøg i den historiske pub The Mayflower, som ligger få skridt derfra.

Navnet er lidt misvisende. Marc Brunel, og hans søn Isambard Kingdom Brunel stod for en række meget store banebrydende ingeniørprojekter lige før, og i begyndelsen af Victoriatiden. Projekter som inspirerede generationer af ingeniører. Museet her, handler næsten udelukkende om et af deres projekter: The Thames Tunnel.

The Thames Tunnel

Der var et stort behov for en stabil trafikforbindelse mellem de to sider af Themsen i Østlondon. Marc Brunel tog initiativ til at konstruere en dobbelttunnel, stor nok til, at passagerhestevogne med dobbeltdæk kunne køre igennem. Den er 11 meter bred og 6 meter høj. Den er ca. 400 m lang og befinder sig ca. 23 m under Themsens overflade ved højvande.

Brunel Museet

Skorstenen ved dampmaskinehuset.

Ved konstruktionen anvendtes to store nye opfindelser.

Dels anvendtes ved konstruktionen af skakten ned til, hvor selve tunnelen starter en ny teknik. Den enorme cirkulære, eller ottekantede, skakt blev bygget over jorden. Herefter blev jord fjernet fra skatens center og jord blev gravet ud under selve skatens fundament. Hermed sank skakten langsom ned til den ønskede dybde. Det øverste af skakten kan stadig ses ved siden af museet.

Dels blev selve tunnelen konstrueret ved hjælp af Brunels særlige “Tunnelling shield” beregnet til at grave tunnel i jord, der ikke kan understøtte sig selv og/eller er fugtig. I princippet er det en ramme, der beskytter arbejderne, mens de graver. Rammen skydes gradvis frem, efterhånden som jorden fjernes. Rammen var vandret rektangulær. Når den blev skudt frem blev der øjeblikket bygget vægge og understøttelse ved hjælp af mursten bag ved rammen.

Arbejdet løb ind i en række vanskeligheder. Isambard Kingdom Brunel var meget dedikeret og overnattede ofte i tunnelen og deltog i arbejdet. Han var nær ved at drukne ved én af oversvømmelserne.

Der var ikke råd til at konstruere adgangsveje for hestevogne, så tunnelen fungerede i lang tid som en meget befærdet fodgængertunnel. Fra 1865 blev tunnelen anvendt til togtrafik. Senest benyttede The Underground tunnelen på deres East London Line. I dag er East London line under renovering og åbner igen for trafik i 2010, hvor tunnelsen vil være i brug igen. Tunnelen er fredet.

Brunel Museum

Railway Avenue
Rotherhithe
London
SE16 4LF

View Rotherhithe in a larger map

One Response to “Brunel museet”

  1. Mayflower | London
Leave a Reply

RSS for Posts RSS for Comments