Gennemse Kategori

Rancilio Rocky

Rancilio Rocky – rengøring

En gang i mellem er det nødvendigt at rengøre kværnen, da kafferester sætter sig fast indvendigt – husk at kaffe også består af olier, som “brænder fast” på overflader. Især ved højere temperaturer. Det er nemt at afgøre, hvornår det er nødvendigt: Kværnen stopper simpelt hen med at virke, da den er tilstoppet. Hvis man er usikker på at gøre det selv, så benyt en officiel reparatør – det er på eget ansvar, at man selv reparerer.

Før man går i gang:

  • Hav en skruetrækker parat. Den skal passe til de 3 skruer i bunden af containeren til bønnerne
  • Hav een, eller flere, stive børster parat – f.eks. en stiv tandbørste
  • Hav en støvsuger klar
  • Brug ikke vand
  • Følg anvisningen om samlingen detaljeret, så kværnen virker bagefter.

Rengøringen

Husk: Før rengøringen starter skal kværnen være indstillet på en formalingsgrad mellem 2 og 12. Ellers får du problemer med samlingen.

Først: Tøm kværnen for bønder (Vend den forsigtigt på hovedet). Find de 3 skruer – de er nok dækket med rester fra bønner. Skru dem af og løft det sorte dæksel forsigtigt op.


Derefter ses hvorfor kværnen er tilstoppet.


Den runde messingring skrues af. Drej den mod uret indtil den er kommet af. Bemærk at kaffeolien har dannet et læder-agtigt lag, som forsigtigt skal fjernes.


Brug skruetrækkeren til ganske forsigtigt at skrabe lagene væk.


Brug børsten til at tage resten væk. Børsten kan gå ind i hjørner og kroge.


Brug støvsugeren til at fjerne støv og rester. Hele processen skal måske gentages et par gange.


Dette er nogenlunde, så rent, som det kan gøres. Ikke totalt rent; men rent nok til at vare et par år ved daglig brug.


I samme omgang kan man bruge børsten og støvsugere til at rengøre containeren med den kværnede kaffe; hvis maskinen har sådan een.


Maskinen samles igen

Først gøres messingringen ren – vær sikker på at gevindene er helt rene og fri for rester.


Begynd forsigtigt at dreje ringen i urets retning – fortsæt med at dreje indtil der ikke kan drejes mere – DEREFTER: drej ringen tilbage knap en kvart omgang.


Nu sættes kaffebønde-containeren på plads. Se omhyggelig på billedet til venstre. Pilen på maskinen, som normalt peger op på skalaen for formalingsgraden skal pege op på skalaen et sted mellem angivelserne 2 og 12. Med dette opfyldt vrikkes containeren på plads så skruehullerne passer.


Skruehullerne i kaffebønnecontaineren og messingringen passer sammen.


Skruerne skrues i igen.


Så er kværnen klar igen.

Formalingsgrad

Vælg formalingsgraden, der passer til kaffen

På oversigten nedenfor er forskellige formalingsgrader beskrevet; og på billederne kan ses, hvorledes den malede kaffe ser ud med forskellig finhed.

Kaffekværne er forskellige

Anvendes en kværn med knive (som i en blender) bliver kaffen mere fin, jo længere man kværner. Så man må eksperimentere, før man ved hvor lang tid, det tager at opnå den ønskede finhed. Det kan være svært at kværne kaffen ensartet.

Andre (og dyrere) kværne har plader, som knuser kaffen. Finheden reguleres ved at justere afstanden mellem pladerne. I nogle maskiner er pladerne koniske og maler ekstra langsomt for at undgå varmedannelse under kværningen. Herved bevares de finere smagsnuancer bedre.

Billederne nedenfor viser formalingsresultater fra Rancilio Rocky (2008-model) ved forskellige indstillinger.

Oversigten giver kun et generelt indtryk – forskellige kaffebønner kræver lidt forskellig formalingsgrad – især når det drejer sig om kaffe til espresso. Så man må eksperimentere lidt.

Karakter af de malede bønnerAnvendelseIndstilling på Rancilio Rocky
Ultra fin / tyrkiskPulver, som melTyrkisk kaffe
0 – 6
Ekstra fin
Mere fint end sukker – ikke helt som pulverEspresso – maskine4 – 10
FinBlødt at føle på, lidt finere end sukker eller bordsaltEspresso – kande10 – 20
MediumKornet; men fint. Som fint sand eller bordsaltFilter15 – 30
GroftTydelige grove kaffepartikler. Som groft salt til saltkværn.Stempel / cafetiere25 – 40

Nedenfor ses fotos af kaffe i de forskellige formalingsgrader.