Gennemse Kategori

Espressomaskiner

Afkalkning

Afkalkning af Rancilio Silvia

Man kan reducere behovet for afkalkning ved at filtrere vandet eller benytte indkøbt mineralvand. Det kan være en god idet, da afkalkningen kan være hård ved maskinen.

Afkalkningsproceduren er for så vidt enkel.

Proceduren

 1. Køb et normalt afkalkningsprodukt til kaffemaskiner
 2. Tag vandbeholderen ud af maskinen og vask den. Fyld den tre-kvart med varmt vand fra vandhanen.  Det varme vand sikrer, at afkalkningsproduktet blandes ordentligt med vandet
 3. Put afkalkningsproduktet i vandbeholderen og rør godt rundt. Dosér i forhold til vandmængde, som angivet på produktet
 4. Hvis du anvender et afkalkningsfilter/blødgøringsfilter: afmontér den, mens afkalkningsprocessen står på
 5. Put vandbeholderen tilbage i maskinen og læg de to vandslanger på plads
 6. Sæt det tomme kaffefilter på plads
 7. Åbn varmtvandshanen på maskinen (den runde sorte knap)
 8. Placér en passende skål under kaffefilteret og varmtvandshanen
 9. Start espressopumpen ved at trykke på espressoknappen(øverste venstre knap)
 10. Lad maskinen køre indtil en tredjedel af vandet i vandbeholderen er kørt igennem maskinen (både gennem kaffefilteret og varmtvandshanen)
 11. Vent 20 minutter, og gentag. Lad en tredjedel af vandet løbe igennem igen
 12. Vent 20 minutter, og gentag
 13. Vent 20 minutter.

Efterskylning mv.

 1. Skyld vandbeholderen grundigt i vand /rengør den igen.
 2. Hvis du benytter et vandfilter udskiftes den – eller den rengøres.
 3. Fyld vandbeholderen og pump det hele gennem maskinen, så alle rester af afkalkningsmidlet er skyldes ud. Gentag evt.

Backflush

Espresso-maskinen skal renses indvendigt en gang imellem.

Kafferester og olier fra kaffebønnerne sætter sig fast på overflader, der er i kontakt med kaffen under brygningen. Dette inkluderer overflader inden i maskinen. Hver gang man afslutter en brygning, vil der opstå et undertryk, som suger små rester op i maskinen. Disse skal fjernes.

Man kan ikke gøre noget for at undgå dette – det er en integreret del af den måde maskinen fungerer på.

Bemærk: Backflushing kan kun foretages på en espressomaskine med 3-vejs ventil.
Rancilio Silvia HAR en 3-vejsventil og kan backflushes. Rancilio anbefaler det ikke.
Sandsynligvis fordi Rancilio ikke ønker at garantere for skader, der kan opstå, hvis man gør det forkert. Så backflush af Rancilio Silvia sker på eget ansvar.
Jeg gør det regelmæssigt, som beskrevet her, uden problemer.

Forberedelser

Du er nødt til at købe et par ekstra ting, før backflushing kan starte.

 1. Et blindfilter. Den kar samme størrelse og facon, som det normale filter, du anvender. Blindfilteret har ingen huller.
 2. Et rengøringspulver beregnet til espressomaskiner.

Rengøringspulveret for espressomaskiner er temmeligt agressivt for at kunne opløse den fastbrændte olie; så vær forsigtig at den kun kommer i kontakt med de nødvendige dele i maskinen.

Backflush

 1. Fjern Rancilio Silvia’s metalrist over drypbakken, så drypbakken er synlig.
 2. Put én spiseskefuld espressomaskine rengøringspulver i blindfilteret. (eller den mængde, som anbefales for det rengøringsfilter, du anvender).
 3. Sæt portafilteret med blindfilter og rengøringsmiddel på maskinen, som normalt, når du brygger espressokaffe.
 4. Start pumpen, som normalt, når du brygger en kop espresso.
 5. Du hører pumpen starte, og efter 1 – 2 sekunder forandres lyden. Vent 3 – 5 sekunder og sluk pumpen, som når du stopper med at brygge espressokaffe. IKKE LÆNGERE END DE 3- 5 SEKUNDER.
 6. Straks efter vil overskudsvand med rengøringspulver kortvarigt skylle ned i drypbakken gennem sikkerhedsventilen. Du ser det komme ud bag metalpanelet inderst i drypbakken. Se billedet.
 7. Overskudsvandet vil være brunt, eller sort, hvis det er lang tid siden du har backflushed.
 8. Nu er vand og rengøringsmiddel inde i maskinen. Vent 5 – 10 minutter, så rengøringsmidlet kan virke.
 9. Gentag 2 gange og vent 5 – 10 minutter mellem hver gang.
 10. Når du tager portafilteret af igen, vil det indeholde lidt brunt vand.
Sikkerhedsventilen frigør overskudsvand med rengøringspulver. Se den hvide stråle bagerst.
Lidt lettere brunt vand er tilbage i blindfilteret.

Rengør kanterne langs portafilteret – eller “wiggle-rengøringen”

Næste trin i processen rengør området, hvor portafilteret er i kontakt med espressomaskinens hoved.

 1. Put en ny spiseskefuld espressomaskine rengøringsmiddel i blindfileret, og sæt portafilteret på plads i maskinen igen; men sæt det ikke på plads i den strammeste position. Hold fast i håndtaget med den ene hånd.
 2. Start pumpen igen, som før. Men “wiggle” portafilteret mellem fast og løs position; mens vandet løber ud over portafilterets kant og ned i drypbakken. Vær forberedt på at vandet er varmt og det vil sprøjte lidt.
 3. Stop pumpen og tag portafilteret af.

Efterskylning

 1. Tag drypbakken ud og gør det rent.
 2. Skyl portafilteret og blindfilteret under vandhanen.
 3. Sæt portafilter med tomt blindfilter på espressomaskinen.
 4. Som før: Start pumpen. Du hører pumpen starte, og efter 1 – 2 sekunder hører du lyden forandres. Vent 3 – 5 sekunder, og sluk pumpen.
 5. Gentag 2 gange.
 6. Hvis overskudsvandet, som kommer ned i drypbakken via sikkerhedsventilen, stadig er snavset, skal hele processen startes forfra.

Portafilteret

 1. Put en spiseskefuld espressomaskine rengøringsmiddel i en lille skål med varmt vand. Skålen skal være stor nok til at rumme portafilteret og filteret, og ikke større. Tilpas mængde af rengøringsmiddel til anbefalingen for det rengøringsmiddel, som du anvender.
 2. Læg portafilter og filter i skålen i en time, eller natten over.
 3. Tag portafilter og filter op af skålen og skyld grundigt under vandhanen.

Afslutning

Før espressomaskinen tages i brug er det en god ide også at rengøre vandbeholderen, samt at pumpe indholdet af en fyldt vandbeholder gennem maskinen, så alle sæberester er skyllet ud.